10 מלגות למתמחים חברי האגודה עבור קורס חדש בסוכרת שייפתח במסגרת לימודי המשך בתל אביב ובטכניון

אל: ציבור המתמחים באנדוקרינולוגיה (מבוגרים וילדים), חברי האגודה

הנדון: קורס אוניברסיטאי מתקדם בסוכרת בתמיכת האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

מתמחים יקרים

האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה, ביחד עם המועצה הלאומית לסוכרת, מובילה לאחרונה פיתוח מסלול הכשרה בסוכרת לרופאים ראשוניים בקהילה. מהלך זה בא   לתת מענה לאוכלוסיה הגוברת של חולי הסוכרת, במציאות בה מספר האנדוקרינולוגים הפעילים אינו מספיק, כשבאותה עת רופאים ראשוניים  במהלך עבודתם מתקשים לעקוב  אחרי ההתפתחות המהירה שחלה בטכנולוגיות ובטיפולים במחלה.

הכשרה זו תכלול  שתי זרועות. האחת, הכשרה מעשית  של יום בשבוע במשך שנה. הזרועה השניהה, קורס  עם חובת נוכחות בסביבה אוניברסיטאית במשך שנה (2 סמסטרים) שבסיומו מבחן. קורס זה יתקיים  פעם בשבוע ויקיף כ-130 שעות של הרצאות ותרגולים,  ובנוסף עוד כ-4 סדנאות של חצאי ימים.

הקורס הראשון יפתח בתחילת השנה האקדמית 2017-2018 במסגרת בתי הספר ללימודי המשך של הפקולטה לרפואה בתל אביב ובטכניון בחיפה.

על אף שבתוקף התמחותם, מומחים  באנדוקרינולוגיה כמובן פטורים ממסלול זה  כדי להיקרא רופאי סוכרת,   מתוך הכרה כי קורס כזה הוא הזדמנות פז גם  עבור אנדוקרינולוגים צעירים, האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה החליטה לאפשר ל-10 מתמחים במקצוע להשתתף תוך מימון  חלקו הארי  של הקורס- 2000 ₪.  הצעה זו תקפה לגבי המתמחים, חברי האגודה,  שטרם סיימו את חובותיהם לקראת קבלת תואר מומחה. המתמחים לא יידרשו להיבחן בסיום הקורס.

מימון הקורס יהיה תלוי בהשתתפות פעילה  של ≥80% מהמפגשים,  בהתאם לרישום נוכחות הנערך במקום. רופא שלא ימלא את דרישת הנוכחות יידרש להשיב את המלגה.

הרשמה לקורס בתל אביב כבר החלה (לצפייה בסילבוס https://med.tau.ac.il/cme-110). גובה שכר הלימוד עבור מתמחה (בתל אביב) הוא 2500 ₪ לכל השנה.

הקורס בתל אביב יפתח ב-26.10.2017.  הקורס בטכניון יפתח ב-08.11.2017 (לקבלת פרטים https://cont-md.technion.ac.il, יש להיכנס לתוכניות הלימוד).

המעוניינים יפנו לפרופ' קרן תורגמן  (karent@tlvmc.gov.il) להגשת בקשה למלגה. עליהם להמציא אישור של מנהל/ת המחלקה המציין את שלב ההתמחות בו הם מצויים.  כל רופא/ה שת/יזכה למלגת האגודה ת/יחתום על התחייבות של השתתפות פעילה,  ועל החזר שכר הלימוד במקרה של אי עמידה בתנאי זה.

בברכה,

פרופ' אבי קרסיק יו"ר
בשם וועד האגודה