תזכורת – מועד אחרון להגשת יצירות עבור שירת המדע ע"ש פרופ' עפר לידר

עמיתים יקרים,

להלן הודעה מטעם מכון ויצמן למדע לגבי מועד אחרון להגשת יצירות עבור תחרות שירת המדע ע"ש פרופ' עפר לידר.

בברכה,
ד"ר יואל טולדנו,
מזכיר אגודה ישראלית לאנדוקרינולוגיה