כנס האגודה הישראלית לכאב


Treatment options for OP patients who fractured while taking Bisphosphonates


Dr. Robert Marcus
Professor Emeritus, Stanford University


אינך רואה את ההרצאה?, לחץ כאן
 
חזרה לדף הסיקור
SignifiCast.come-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל