חלק 4

תוצאות בדיקות מעבדה:

TSH     <0.01    mIU/ml (0.4-4)
FT4      3.64      ng/dL    (0.8-1.9)
TT3      435       ng/dL    (82-179)

ספירת דם:

Hgb     13.5      MCV 84
WBC  20200    PMN 84%
PLT   175000

כימיה:

Na 141    K 4.0    BUN 11    Gluc 133    CPK 80

גזים בדם עורקי (באויר חדר):

PH 7.17    pO2 62    pCO2 33    HCO3 12    BE (-15)
ACTH Test 250 mcg: Cortisol 0’- <1.0 30’- 8.2 60’- 15.3 mcg/dL

מה האבחנות "האנדוקריניות" המתאימות?

כתיבת תגובה