חלק 3

האבחנה המבדלת העיקרית כללה:

  1. Thyroid storm עם/בלי אי-ספיקת אדרנל אקוטית?
    Autoimmune Polyendocrine Syndrome לאור מעורבות תירואיד ועור (ויטיליגו), ואולי גם אדרנל?
  2. Cardiogenic shock שקשור לאי-ספיקת לב ופרפור-פרוזדורים מהיר
  3. הלם ספטי על רקע פנוימוניה?

החולה הועבר ליחידה לטיפול נמרץ מונשם.
קיבל טיפול בפרסורים IV תוך מעקב לחצים ב- Swan Ganz, וכן:

Tab. PTU 150 mgx3/d
IV Dexamethasone 0.5 mgx4/d
לאחר מתן PTU קיבל גם – Lugol’s solution
IV Deralin, Digoxin, Heparin, Cefuroxime
Tab. Capoten במינון נמוך

ראה/י המשך המהלך בעמוד הבא.
אז מה היו תפקודי התירואיד, שנלקחו עם קבלתו? 

כתיבת תגובה