דפי הדרכה – Russian

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ | Ютирокс таблетки, 50 мкг и 100 мкг

הדרכה לגבי תכשיר לבוטרוקסין חלופי- אוטירוקס

לפתיחת קובץ הסבר לחצו כאן


РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЛЯ ПРИНИМАЮЩИХ ЭЛТРОКСИН И ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

הסבר למטופלים באלטרוקסין ולבני משפחותיהם

לפתיחת קובץ הסבר לחצו כאן


Рекомендации по применению диеты с низким содержанием йода

דפי הדרכה לדיאטה דלת יוד למטופלים במחלות בלוטת המגן לקראת טיפולים ביוד ראדיואקטיבי.

לפתיחת קובץ הסבר לחצו כאן


דף הסבר למטופל  בתיאונאמידים:

טופס הנחיה למטופל בתאונאמידים – נוסח בעברית

הדפס קובץ ברוסית

Уважаемый пациент!
Вам назначили лекарство замедляющее работу щитовидной железы. В большинстве случаев лекарство хорошо переносимо, но, как у любого преперата, могут возникнуть побочные явления. В любом случае, при их появлении надо обратится к врачу.
Лекарство может вызвать сыпь или зуд. Это как правило не опасно. Иногда повышаются печёночные пробы. Вполне возможно, что ваш врач решит уменьшить дозу или поменять на другой препарат.
В очень редких случаях, лекарство может резко уменьшить количество белых клеток крови, леукоцитов. Это приводит к снижению иммунитета и может проявится как повышение температуры или боли в горле.
Поэтому, если во время приема препарата у Вас поднимается температура или болит горло, нужно временно прекратить прием лекарства и срочно сдать анализ на формулу крови (сфират дам).
Если количество белых кровяных клеток нормальное, можно продолжать прием противо-щитовидного лекарства.

כתיבת תגובה