מלגות קבועות

Aharon and Ephraim Katzir Fellowships

THE ISRAEL ACADEMY OF SCIENCES AND HUMANITIES
The Batsheva de Rothschild Fund for The Advancement of Science in Israel
The American Foundation for Basic Research in Israel

קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל הקימה את תכנית מלגות אהרן ואפרים קציר שתעניק מלגות השתלמות לחוקרים ישראלים צעירים.
המלגות בסך 5000 דולר ארה"ב למלגה, מוענקות לחוקרים בעלי תואר MD או PhD עד 10שנים מעת קבלת התואר וכן לתלמידי מחקר העומדים לסיים את לימודיהם לתואר דוקטור, ולתקופה של חודש אחד עד חודשיים במעבדות מובילות בעולם כולו, לכיסוי הוצאות נסיעה ושהייה בלבד. בקשות למלגות ניתן להגיש ב 1- בנובמבר וב 1- ביוני בכל שנה.
בקשות שיוגשו לאחר כל אחד מהמועדים האלה יועברו אוטומטית למועד הבא …

קול קורא למלגות אהרן ואפרים קציר

הנחיות לבקשת מלגת אהרן ואפרים קציר


מאי 2016

קול קורא – מענקי נסיעה להשתתפות חוקרים צעירים בכנסים בינלאומיים

האגודה לאנדוקרינולוגיה שמחה להודיע כי השנה עודכן גובה התמיכה: יוענקו 12 מענקים בשנה :  5,000 ₪ לכנס בארה"ב ו-  3,500 ₪  לכנס באירופה

נקבעו שני מועדים להגשת המלגות: מועד ראשון : 31 במאי והמועד השני ב – 30 בנובמבר בכל שנה.

הקריטריונים שנקבעו:

  1. המלגות מיועדות למתמחים או רופאים מומחים עד 5 שנים לאחר קבלת תואר מומחה, לתלמידי מחקר או בתר דוקטורנטים שלא זכו במלגת נסיעה מן האגודה בעבר.
  2. המועמד חייב להיות מחבר ראשון בתקציר העבודה ומציג העבודה בכינוס הנ"ל.
  3. תינתן עדיפות למועמד המציג עבודה כ- Oral Presentation.
  4. על המועמד להיות חבר באגודה האנדוקרינית הישראלית, או סטודנט במעבדתו של חבר באגודה.
  5. נא לפנות ליו"ר ועדת המלגות, פרופ' רינה מידן  דוא"ל: rina.meidan@mail.huji.ac.il, או למזכיר האגודה ד"ר יואל טולדנו toledanoyoel@gmail.com.
  6. לבקשה יש לצרף מכתב המלצה ממנהל המחלקה/מנהל המעבדה/ ראש הקבוצה , ואישור האגודה הבינלאומית מארגנת הכנס, המוכיח קבלת העבודה להצגה בכינוס. להורדת טופס Word למילוי הפרטים לחצו כאן

בברכה

פרופ' אבי קרסיק                                  פרופ' רינה מידן                              ד"ר יואל טולדנו
נשיא האגודה לאנדוקרינולוגיה                  יו"ר ועדת המלגות                           מזכיר האגודה


קול קורא לתמיכה במחקר.

העמותה לקידום המחקר בסוכרת בישראל תשמח לתמוך במחקרי גרעין (SEED)  בנושא סוכרת בישראל .

המחקרים מיועדים לתמיכה בשלב המוקדם של המחקר ומיועדים לחוקרים בכל מסגרת אשר אין ברשותם האמצעים לבחינה וקידום נושא חדש.

על ההצעות להחיל את הרציונל למחקר, תאור ותקציב וכן פרק בו יוסבר כיצד התוצאות ישמשו את החוקר להשגת מימון בגרנט תחרותי.

הקף ההצעה צריך להתאים לגובה המימון הנדרש.

צורת המענק המועדפת היא מימון של הוצאות בפועל ( חומרים למחקר, כיסוי משכורת וכד ללא תקורה)

את ההצעות ניתן לשלוח לד"ר פסח סגל ב psegal@post.tau.ac.il


כתיבת תגובה