מי אנחנו

האגודה הישראלית  לאנדוקרינולוגיה נוסדה בשנת  1958, במהלכה של פגישה שהתקיימה במחלקה לביודינמיקה שבמכון ויצמן למדע, בין פרופ' מ. שלזניאק לבין פרופ'  ג'ק גרוס מביה"ס לרפואה שבירושלים  ופרופ' ברונו לוננפלד שבאותה תקופה שהה במחלקתו של פרופ' שלזניאק כמדען אורח.

פרופ' שלזניאק נבחר לכהן כנשיאה הראשון של האגודה  (1958-1966)  ולאחריו נבחר פרופ' ג'ק גרוס  (1972-1967). בתקופה זו פעילויות האגודה התבססו על פגישות וכינוסים ספיציפיים ומצומצמים. רק בסוף 1971 התקיים במכון ויצמן הכינוס הכללי הראשון של האגודה שהתבסס כולו על הרצאות קצרות, בנושאים שונים, של חברי האגודה. עם התמנותו של פרופ' יוחנן (הנס)  לינדנר ממכון ויצמן לנשיא האגודה (1973-1978) החלו להתקיים כנסים שנתיים סדירים של האגודה. האגודה גדלה תחת מנהיגותם של פרופ' שמעון גליק מביה"ס לרפואה בבאר-שבע (1979-1981), ופרופ' צבי לרון מביה"ח בלינסון שבפתח-תקוה (1982-1987).

בתקופה כהונתו של פרופ' צבי לרון, הכנסים הלכו ולבשו את מתכונתם הנוכחית (הרצאות מליאה, סימפוזיונים, והרצאות קצרות).
בתקופת כהונתו של פרופ' יצחק קוך ממכון ויצמן (1988-1991), נכתב ואושר התקנון והאגודה נרשמה כעמותה.  במסגרת זאת הוגדרו בין השאר מטרות העמותה, סדרי עבודתה והוגבלו תקופת כהונתם של נשיא האגודה וחברי הועד. לאחר תקופות כהונה של פרופ' ברונו לוננפלד מביה"ח תל-השומר (1992-1995), ושל פרופ' ארול ג'רסי  (1996-1999) מביה"ס לרפואה שבירושלים, נבחרה פרופ' נאוה דקל ממכון ויצמן (2000) אשר כהנה בתפקיד עד לסוף דצמבר 2003.  בשנים 2004-2007 כהן פרופ' בנימין גלזר, מהמחלקה האנדוקרינית של בית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית. בתקופתו חלו מספר שינויים; הוסדר מעמדה המשפטי והכלכלי של האגודה ברשם העמותות, העמותה קבלה הכרה כגוף מלכ"ר, נבנה לאגודה אתר דינמי באינטרנט, הוחל משא ומתן עם הר"י להסדרת מעמד האגודה כמיצג המקצועי של רופאים אנדוקרינולוגים [בוגרים] והוחל במסורת של כנס סתיו.

באפריל 2008 נבחר פרופ' יוסי אורלי מהמחלקה לכימיה ביולוגית במכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן אוניברסיטה עברית י-ם.

היסטוריה: האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה נוסדה בשנת 1958, במהלכה של פגישה שהתקיימה במחלקה לביודינמיקה שבמכון ויצמן למדע, בין פרופ' מ. שלזניאק לבין פרופ' ג'ק גרוס מביה"ס לרפואה שבירושלים ופרופ' ברונו לוננפלד שבאותה תקופה שהה במחלקתו של פרופ' שלזניאק כמדען אורח.
פרופ' ברונו לוננפלד
1958
נשיא פרופ' משה שלזניאק
בתקופה זו פעילויות האגודה התבססו על פגישות וכינוסים ספציפיים ומצומצמים.
1958-1966
נשיא פרופ' ג'ק גרוס , מזכיר פרופ' הנס יוחנן לינדנר
ב 23- בנובמבר 1971 מתקיים במכון ויצמן כנס המליאה הראשון של האגודה. בכנס זה היו ארבעה מושבים עוקבים בהם הוצגו עבודות של החברים, כחמש עשרה דקות להרצאה [31 עבודות]
פרופ' הנס יוחנן לינדנר
1967-1972
מתקיים באוהלו כנס עם לינה. בתוכנית הערב קומזיץ קבוצתי.
1972
נשיא פרופ' הנס יוחנן לינדנר, מזכיר פרופ' יצחק קוך
בתקופה זו החלו להתקיים כנסים שנתיים סדירים של האגודה.
פרופ' הנס יוחנן לינדנרפרופ' יצחק קוך
1973-1978
נשיא פרופ' שמעון גליק
נשיא פרופ' שמעון גליק
1979-1981
נשיא פרופ' צבי לרון, מזכיר פרופ' זקי קריים, גזבר פרופ' דני איילון
עד תקופה זו, כהונת הועד נמשכה שלוש שנים ולכן בד”כ בהצבעה במליאה בזמן הכינוס השנתי, הוארכה הכהונה בשלוש שנים נוספות. בתקופה זו הכנסים הלכו ולבשו את מתכונתם הנוכחית (הרצאות מליאה, סימפוזיונים, והרצאות קצרות).
פרופ' צבי לרוןפרופ' זקי קריים
1982-1987
נשיא פרופ' יצחק קוך, מזכיר פרופ' צבי צדיק, גזברית דר' לונה כהנא
חברים נוספים: פרופ' ארול ג'רסי, פרופ' שמעון גליק, פרופ' ברונו לוננפלד, פרופ' צבי נאור, פרופ' אלכס צפרירי
בשנת 1990 נכתב ואושר התקנון של האגודה והיא נרשמה כעמותה. במסגרת זאת הוגדרו בין השאר מטרות העמותה וסדרי עבודתה. כהונת הנשיא נקבעה לארבע שנים ללא אפשרות של הארכה. בנוסף, הבחירות הפכו לחשאיות ולא בהצבעה גלויה.
פרופ' יצחק קוךפרופ' צבי צדיקדר' לונה כהנאפרופ' ברונו לוננפלד
נשיא פרופ' שמעון גליקפרופ' ארול ג'רסיפרופ' אלכס צפריריפרופ' צבי נאור
1988-1991

נשיא פרופ' ברונו לוננפלד, מזכיר פרופ' אלכס צפרירי (1992-1993) ,
דר' רוני ברקי (1993-1995), גזבר פרופ' בן גלזר
חברים נוספים: פרופ' דני איילון, פרופ' זאב הוכברג, דר' לונה כהנא, פרופ' צבי נאור, פרופ' צבי צדיק.

פרופ' ברונו לוננפלדפרופ' אלכס צפרירי ד"ר רוני ברקיגזבר פרופ' בן גלזר
פרופ' זאב הוכברגפרופ' צבי נאורפרופ' צבי צדיקדר' לונה כהנא

1992-1995
נשיא פרופ' ארול ג'רסי, מזכירה פרופ' נאוה דקל, גזבר פרופ' בן גלזר
חברים נוספים: דר' רוני ברקי, פרופ' זאב הוכברג, פרופ' יצחק קוך, פרופ' זקי קריים, פרופ' צבי צדיק.
פרופ' ארול ג'רסיפרופ' נאוה דקלגזבר פרופ' בן גלזרפרופ' זאב הוכברג
ד"ר רוני ברקיפרופ' יצחק קוךפרופ' זקי קרייםפרופ' צבי צדיק
1996-1999
נשיאה פרופ' נאוה דקל, מזכירה דר' חנה קנטי, גזבר פרופ' דיוד גרוס
חברים נוספים: פרופ' צופיה איש שלום, פרופ' יצחק קוך, פרופ' יוסי אורלי, פרופ' נפתלי שטרן, דר' גבי דיקשטיין
באוגוסט 2003 משיקים את פתיחת אתר האגודה באינטרנט.
פרופ' נאוה דקלדר' חנה קנטיפרופ' דיוד גרוספרופ' נפתלי שטרן
פרופ' יוסי אורליפרופ' יצחק קוךפרופ' צופיה איש שלוםדר' גבי דיקשטיין
2000-2003
נשיא פרופ' בן גלזר, מזכיר דר' אילן שמעון, גזברית פרופ' קרן תורג'מן
חברים נוספים: פרופ' יוסי אורלי, פרופ' חיים ורנר, פרופ' צופיה איש שלום, דר' גבי דיקשטיין, דר חנה קנטי
בתקופה זו הוסדר מעמדה המשפטי והכלכלי של האגודה ברשם העמותות, העמותה קבלה הכרה כגוף מלכ”ר, נבנה לאגודה אתר חדש ודינמי באינטרנט, הוחל במסורת של כנס סתיו. נוצר קשר עם הר”י להסדרת מעמד האגודה כמיצג המקצועי של רופאים אנדוקרינולוגים [בוגרים].
גזבר פרופ' בן גלזרדר' אילן שמעוןKaren Tordjmanדר' חנה קנטי
פרופ' יוסי אורליפרופ' חיים ורנרפרופ' צופיה איש שלוםדר' גבי דיקשטיין
2004-2008
נשיא פרופ' יוסי אורלי, מזכירה דר' ענת יפה, גזברית דר' קרן תורג'מן
חברים נוספים: פרופ' חיים ורנר, פרופ' אילן שמעון, פרופ' יואב שרוני, פרופ' זאב בלומנפלד ודר' אלון חן.
האגודה התקבלה להר”י והחלה לייצג את המקצוע בפני משרד הבריאות, להיות מעורבת בקביעת הרכב סל הבריאות, בחינה של ספר מבחנים לפיצוי נכויות עבור ביטוח לאומי. הוקמו ועדות יעוץ לתת-התמחויות באנדוקרינולוגיה, נבנה מערך בחינה והסמכה למתמחים, מוסדו מסגרות העשרה רפואית –מקצועית למתמחים ומומחים.
פרופ' יוסי אורלידר' ענת יפהKaren Tordjmanפרופ' זאב בלומנפלד
פרופ' חיים ורנרדר' אילן שמעוןדר' אלון חןפרופ' יואב שרוני
2008-2012
נשיא פרופ' אדי קרניאלי, מזכירה ד"ר נחמה צוקרמן-לוין, גזבר ד"ר קרלוס בן בסט 
חברים נוספים: ד"ר יונה גרינמן, פרופ' אלון חן, פרופ' רינה מידן, פרופ' אבי קרסיק, פרופ' יואב שרוניפרופ' אדי קרניאליד"ר נחמה צוקרמן-לויןד"ר קרלוס בן בסטד"ר יונה גרינמן
פרופ' אלון חן פרופ' רינה מידןפרופ' אברהם קרסיקפרופ' יואב שרוני
2012 -2016

נשיא, פרופ' אבי קרסיק, מזכיר, ד"ר יואל טולדנו, גזבר, פרופ' קרלוס בן בסט
חברים נוספים: ד"ר גליה גת-יבלונסקי, פרופ' גיל ליבוביץ, פרופ' רינה מידן, פרופ' רות שלגי, פרופ' קרן תורגמן
פרופ' אברהם קרסיקד"ר קרלוס בן בסטד"ר גליה גת-יבלונסקי
פרופ’ גיל ליבוביץפרופ' רינה מידןRuth ShalgiKaren Tordjman
2016 -2020

הכנס הבינלאומי לאנדוקרינולוגיה ביוכימית ובקרה הורמונאלית של הציר היפותלמוס- היפופיזה- גונדות.
מכון ויצמן, אוקטובר 1983

הכנס הבינלאומי לאנדוקרינולוגיה ביוכימית

הסימפוזיון הבינלאומי הראשון להיבטים מולקולאריים ביצור ועיבוד של הורמונים סטרואידלים.
ירושלים, 14-17 אוקטובר 1991.

הסימפוזיון הבינלאומי הראשון להיבטים מולוקולאריים, 1991